โชติช่วง ฟาร์ม ขาย ไก่สวยงาม ไก่ซิลกี้ ไก่มินิโคชิน ไก่ซีไบทร์ ไก่แจ้ ไก่บราห์ม่า ไก่บราม่า สนใจติดต่อ 081-7314379 ,098-3306142

โชติช่วงไก่สวยงาม

ขาย ไก่ซิลกี้ ไก่บาร์ม่า ไก่โปแลนด์ ไก่มินิโคชิน

สนใจติดต่อ

081-7314379, 098-3306142
farm.chotchuang

ไก่ซิลกี้ ที่อยู่ฟาร์ม

680 หมู่ที่2 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

     ไก่โปแลนด์ขนกลับ ลักษณะโดยทั่วไปจะเหมือนกับ ไก่โปแลนด์ทั่วไป แต่จะมีจุดที่แตกต่างเช่นลักษะขนที่ จะมีการขึ้นในลักษณะที่แตกต่างจากไก่โปแลนด์ สายพันธุ์ธรรมดา ทำให้มีความสวยงามแปลกตา เป็นที่ชื่นชอบของหลายคนในการเลี้ยง เพราะเป็นไก่ที่มีลักษณะพิเศษและสวยงาม

Top 10 Best Product in Beauty and Health For 2017 Top 10 Best Product in Camera and Drone For 2017 Top 10 Best Product in Kindle eBooks For 2017 Top 10 Best Product in Handmade Furniture in 2017 Top 10 Best Product in toy and games for kids in 2017