โชติช่วง ฟาร์ม ขาย ไก่สวยงาม ไก่ซิลกี้ ไก่มินิโคชิน ไก่ซีไบทร์ ไก่แจ้ ไก่บราห์ม่า ไก่บราม่า สนใจติดต่อ 081-7314379 ,098-3306142

โชติช่วงไก่สวยงาม

ขาย ไก่ซิลกี้ ไก่บาร์ม่า ไก่โปแลนด์ ไก่มินิโคชิน

สนใจติดต่อ

081-7314379, 098-3306142
farm.chotchuang

ไก่ซิลกี้ ที่อยู่ฟาร์ม

680 หมู่ที่2 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

            ไก่แจ้มีวิวัฒนาการและปรับตัวมาจากไก่ป่าขนสีแดง (red jungle fowl) เช่นเดียวกับไก่ชนิดอื่น ๆ เกือบทั่วโลก ไก่แจ้มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกับไก่เลี้ยงทั่วไปคือ Gallus domesticus จัดอยู่ใน Tribe Phasianini, Subfamily Phasianinae, Family Phasianidae, Suborder Galli, Order Galliforms และ Class Aves ไก่แจ้มีแข้งสั้น มองแทบไม่เห็นขา ลักษณะแข้งสั้นดังกล่าวถูกควบคุม ด้วยยีน Cp สามารถพบเห็นไก่แข้งสั้นได้ในหลายพื้นที่ของโลก การเรียกขานไก่แข้งสั้นชนิดนี้ในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป เช่น ประเทศไทยเรียก ไก่แจ้ ประเทศญี่ปุ่นเรียก Chabo และ Jitokko ประเทศฝรั่งเศสเรียก Courtes Pattes ประเทศอังกฤษเรียก Scots Dumpy ส่วนอเมริกาเรียก Creeper และ Japanese bantams ซึ่งเป็นพันธุ์ไก่แข้งสั้นที่นำมาจากประเทศญี่ปุ่น ไก่ขาสั้นจะมีเอกลักษณื เฉพาะตัวคือแข้งสั้นแตกต่าง จากไก่ Bantams ทั่วไปที่หมายถึงไก่ที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักไม่มาก แต่ความยาวขาปกติ ยีนแข้งสั้น (Cp) มีผลกระทบต่อ กระดูกชิ้นต่าง ๆ ทำให้กระดูกเหล่านั้นสั้นกว่าปกติประมาณ 13-24% ในเพศเมียและ 18-31% ในเพศผู้ ซึ่งจะมีผลอย่าง รุนแรงเฉพาะส่วนของกระดูกแข้ง (tarsometatarsus) ที่ทำให้แข้งมีขนาดสั้นมาก จนแทบมองไม่เห็นขาในขณะที่ไก่ยืน การผลิตปกติของส่วนกระดูกของร่างกายนี้เป็นการผิดปกติที่เรียกว่า achondrophasia หรือ chondrodystrophy

Top 10 Best Product in Beauty and Health For 2017 Top 10 Best Product in Camera and Drone For 2017 Top 10 Best Product in Kindle eBooks For 2017 Top 10 Best Product in Handmade Furniture in 2017 Top 10 Best Product in toy and games for kids in 2017