โชติช่วง ฟาร์ม ขาย ไก่สวยงาม ไก่ซิลกี้ ไก่มินิโคชิน ไก่ซีไบทร์ ไก่แจ้ ไก่บราห์ม่า ไก่บราม่า สนใจติดต่อ 081-7314379 ,098-3306142

โชติช่วงไก่สวยงาม

ขาย ไก่ซิลกี้ ไก่บาร์ม่า ไก่โปแลนด์ ไก่มินิโคชิน

สนใจติดต่อ

081-7314379, 098-3306142
farm.chotchuang

ไก่ซิลกี้ ที่อยู่ฟาร์ม

680 หมู่ที่2 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

สายพันธุ์ไก่กระดูกดำที่ได้จากงานวิจัยในครั้งนี้รู้จักกันในชื่อสายพันธุ์ ไก่ดำ “เคยู-ภูพาน” เป็นไก่ดำมองโกเลีย คัดเลือก DNA ขนสีขาว เนื้อดำ หนังดำ กระดูกดำ หงอนดำ มีลักษณะที่โดดเด่น แตก ต่างจากไก่ดำที่เลี้ยงทั่วไป คือ เลี้ยงง่าย โตเร็ว ทนร้อน ทนโรค ทนสภาพแวดล้อม ทำให้สามารถเลี้ยงได้ทุกพื้นที่ของประเทศ ที่สำคัญระยะเวลาในการเลี้ยงเพียงแค่ 3 เดือน จากเดิมที่ต้องใช้เวลา เลี้ยงนานถึง 4-5 เดือน ช่วยประหยัดต้นทุนในการเลี้ยงได้มากกว่าไก่ดำทั่วไปถึงกว่า 30% เหมาะแก่การเลี้ยงเชิงการค้าเป็นอย่างมาก

Top 10 Best Product in Beauty and Health For 2017 Top 10 Best Product in Camera and Drone For 2017 Top 10 Best Product in Kindle eBooks For 2017 Top 10 Best Product in Handmade Furniture in 2017 Top 10 Best Product in toy and games for kids in 2017